Saigon Architects Exhibition

Architect: a21studio
Year: 2016
Location: Saigon Architecture University, Saigon, Vietnam