Skyhouse

Architect: MIA Design Studio
Year: 2019
Location: Saigon